brieven aan de leden

Na de bestuursvergaderingen van mei 2015 en oktober 2015 is een kort verslag naar de leden verstuurd.
 
In december 2015 zijn een aantal brieven verzonden:
 
- inventarisatie AED getrainde mensen (ook aan de niet leden) met invulformulier
 
- brieven over de geplande moskee aan de Kuipersdijk over de oproep tot gebed en de bouw van deze moskee 
 
 
Ieder die een van deze brieven nogmaals zou willen ontvangen, kan dit aanvragen bij het secretariaat van de wijkvereniging: diekmanes@wijkverenigingdiekmanes.nl