de wijkvereniging

Oprichting van de vereniging
 
De wijkvereniging is opgericht in 2007.

 

Doel (volgens de statuten)
De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen en versterken van de leefbaarheid en de kwaliteit van de woonomgeving in de meest ruime zin in en om de wijk Diekman Es.
De vereniging heeft niet tot doel het maken van winst ter verdeling onder de leden.
 
Bestuur
 
- De vereniging heeft een bestuur dat uit minimaal 3 leden bestaat: een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. 
 
- Het bestuur vergadert 3-4 x per jaar, bij bijzonderheden vaker.
 
Leden
 
- De leden zijn bewoners van de wijk Diekman Es te Enschede.
 
- De leden worden via e-mail door de secretaris van het bestuur op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.
 
- Volgens de statuten wordt 1 x per jaar een algemene leden vergadering georganiseerd door het bestuur. Meestal vindt deze plaats in het voorjaar. Indien nodig kan een extra vergadering bijeen geroepen worden.
 
- Jaarlijks wordt door het bestuur vastgesteld hoeveel de contributie zal zijn in het betreffende jaar. De leden worden hiervan op tijd in kennis gesteld. Een groot aantal leden hebben een machtiging getekend, zodat het bedrag automatisch kan worden afgeschreven. De hoogte van het bedrag is tot nu toe maximaal 20 euro geweest per gezin.
 
- aanmelding van nieuwe leden kan door opgave aan het secretariaat: Zwartkate Es 10 of via e-mail: diekmanes@wijkverenigingdiekmanes.nl 
 
 
N.B.
 
De activiteitencommissie, zoals deze bestond vóór mei 2015, is losgekoppeld van de wijkvereniging. Iedere bewoner kan zelf een activiteit ontwikkelen in de wijk en voor wie. 
 
 
Het aantal leden is op dit moment:
 
in fase 1:
aantal woningen 93 (8 straten)
aantal leden: 62
 
in fase 2:
aantal woningen: 29 (5 straten)
aantal leden: 12