het bestuur

Sedert mei 2015 bestaat het bestuur uit:
 
Peter Rekers, voorzitter
 
Jan Kosters, penningmeester
 
Henriëtte Kosters, secretaris
 
Gert Jan Wolters, algemeen lid
 
Allen zijn bereikbaar via het secretariaat: diekmanes@wijkverenigingdiekmanes.nl