AED aanschaf en beheer

In een aantal ledenvergaderingen is het idee geopperd een AED voor de wijk aan te schaffen.
 
Binnen het bestuur is dit plan opgepakt en is de conclusie:
- 2 AED's zijn nodig, de wijk is te groot voor 1 apparaat. 
- voor de aan te schaffen apparaten is het mogelijk subsidie aan te vragen bij de gemeente Enschede. Deze aanvraag loopt via de Wijkraad Zuid Oost.
- overwogen wordt scholing aan te bieden in de wijk voor mensen die ook reanimatie en gebruik van AED willen aanleren en voor hen die de jaarlijkse herhalingscursus willen doen.
- in de wijk inventariseren welke mensen de cursus hebben gedaan, voor volwassenen en voor kinderen en wie ook jaarlijks de herhalingscursus gedaan hebben.
 
Op dit moment is de stand van zaken:
- de subsidie is verleend en het geld is binnen voor de aanschaf van 2 apparaten
- de aanschaf van de apparaten wordt in de nu komende weken gerealiseerd
- de locaties waar deze komen te hangen zijn aangeboden, dit wordt nog nader bekeken
- de scholing wordt nog verder bekeken
- de inventarisatie heeft 12 reacties opgeleverd: 9 mensen hebben de cursus en jaarlijkse herhalingen gedaan, 3 mensen wel de cursus, niet de jaarlijkse herhalingen en 1 persoon heeft alleen kinder EHBO met reanimatie en gebruik AED.
 
Na de bestuursvergadering van 19 januari 2016 wordt de nieuwe informatie op deze pagina toegevoegd.