de moskee en oproep tot gebed

De islamitische geloofsgemeenschap is voornemens een grote moskee te laten bouwen op de kavel van het voormalige DCW gebouw aan de Kuipersdijk, hoek Wethouder Beverstraat.
 
Al enige tijd is de gemeente in onderhandeling met vertegenwoordigers van de geloofsgemeenschap over de aankoop van de grond en de te bouwen moskee. 
Het plan is een moskee te bouwen waar 1.500 gelovigen in gebed kunnen gaan. Tevens zou een aantal winkels aan de achterzijde van het gebouw worden gerealiseerd. 
 
Bij de besprekingen met de gemeente is ook betrokken de Wijkraad Zuid Oost. Informatie kunt u vinden op www.wijkraadzuidoostenschede.nl 
 
In de maand november is een proef gedaan met een oproep tot gebed. Dit was van tevoren niet aangekondigd wanneer deze proef zou plaatsvinden. De direct omwonenden aan de Kuipersdijk en ook een aantal mensen van fase 2 uit onze wijk zijn hier erg van geschrokken. De tekst die gezongen wordt is voor velen kwetsend, het geluidsniveau veel te hoog. 
 
De wijkvereniging heeft een brief verstuurd naar de burgemeester en wethouders en naar het college van bestuur van de gemeente Enschede.
In deze brief zijn als argumenten genoemd:
- de te bouwen moskee is te groot voor deze locatie aan een drukke weg met weinig parkeerplaatsen.
- dit zal tot overlast leiden op druk bezochte moskeedagen.
- de oproep tot gebed is niet passend in een wijk waar nauwelijks moslims wonen. De tekst is kwetsend voor de christelijke gelovingen.
 
Op zaterdag 23 januari 2016 tussen 13 uur en 13.30 uur wordt opnieuw een geluidstest gedaan, maar nu veel uitgebreider. Bewoners die binnen een straal van 650 meter vanaf de geluidstoren van de moskee wonen, hebben een uitnodiging hiervoor gehad.
 
Op donderdag 21 januari 2016 is een bijeenkomst gepland door de werkgroep Kuipersdijk om dit voor te bereiden. In onze wijk is een brief hierover huis aan huis rondgebracht. Locatie: speeltuin Varvik aan de H.J. Smeltweg om 19 uur. Zie ook www.kuipersdijk.nl 
 
De werkgroep vraagt om met zoveel mogelijk mensen aanwezig te zijn bij de geluidsmetingen. Dus ook als u geen uitnodiging van de gemeente heeft ontvangen!!