groenvoorziening

rondgang door de wijk op 25 oktober 2016
 
Op 25 oktober heeft er een voorlichting plaatsgevonden door de heren P. Dijkstra en de heer H. Schutte van de gemeente Enschede over de laatste ontwikkelingen op het gebied van groenontwikkeling op de Diekman Es.

De belangrijkste punten welke zijn toegelicht zijn de volgende:

Op diverse plekken op de Diekman zullen bloemenweides worden aangelegd. De gemeente gaat diverse zaden van bloemen uitstrooien op vooraf aangelegde velden. Hierdoor zullen er jaarlijkse bloemenweides ontstaan welke ons wijk zullen opfleuren.

Daarnaast zullen gefaseerd bomen worden gesnoeid en gekapt welke momenteel dicht onder de hoogspanningsleidingen staan. Deze kap is helaas noodzakelijk om de veiligheid onder de hoogspanningsleidingen te garanderen.

Tevens  werd  door de heren aangegeven dat het maaibeleid van de gemeente Enschede de volledige aandacht heeft en er mogelijk geld wordt vrijgemaakt voor een ander maaibeleid in 2017. De gelden voor deze wijziging moeten nog door B&W worden goedgekeurd.         Peter Rekers
 
 
----------------------------------------------------------------------
 
 
In en om onze wijk is veel gedaan aan de groenvoorziening. Het onderhoud is echter niet altijd zoals de bewoners van de wijk het zouden willen. Hierin speelt het nieuwe groenbeleid van de gemeente ook een belangrijke rol.
 
De meeste vragen van bewoners die bij de wijkvereniging binnenkomen gaan over het onderhoud van de plantsoenen, paden, gedrag van de gemeente werkers (met zware karren over de paden en het gras rijden waardoor diepe sporen ontstaan).
 
Afgevaardigden van de gemeente Enschede bieden de mogelijkheid als bewoners mee te praten over het onderhoud in de wijk. Hiervoor zijn de z.g. wijkschouwen opgezet. Iemand van de gemeente loopt dan met de belangstellenden door de wijk. De data hiervoor zullen op deze site worden bekend gemaakt. Er is nu nog geen nieuwe datum bekend. Ook vanuit de wijkvereniging loopt in ieder geval 1 persoon mee.
 
--------------------------------------------------------------------------
 
bericht, geplaatst op 13-03-2016
 
Naar aanleiding van een e-mail van één van de bestuursleden aan de gemeente Enschede, groenvoorziening is antwoord gekomen.
De vraag ging over de vernielingen die steeds plaatsvinden in het park, vernielingen ten gevolge van het rijden met zwaar materieel door het park. Ook de aanwezigheid van veel waterplassen op de paden langs de Engerink Es heeft hij benoemd. Hierbij waren foto's toegevoegd. 
Bovendien lag er nog veel rommel, dat er zeker al een half jaar lag.
De vraag: wat gaat de gemeente hieraan doen is als volgt beantwoord door de heer B. Langkamp:
 

Ik begrijp uw gedachte , maar we zijn samen met de aannemer Breukers al een geruime tijd bezig om de gehele Diekmanes (Park gedeelte ) droger te krijgen: dit betreft extra sloten te maken richting vijvers; ook zullen de paden voorzien worden van drainage en nieuwe toplagen en doorsteken zullen er gemaakt worden om het water zo spoedig mogelijk weg tekrijgen.

Zelfs in de zomer is de grond zo nat dat we niet goed kunnen maaien zonder schade.

Nu op dit moment (dit was eind januari 2016) is de grond hard door de vorst kunnen we wat doen en daarom zijn we heel afhankelijk waar we bezig zij , hoe en welke machines wij in kunnen zetten etc.

De planning is alles klaar te hebben in het voorjaar. En dan is het hopelijk voor jaren opgelost en kunnen we gezamenlijk genieten van de Diekmanes.

Ik hoop u vraag hiermee te hebben geantwoord en mochten er nog vragen zijn stel ze gerust.

Met vriendelijke groet, Barry Langkamp