nieuwe leden

De wijkvereniging kan nog nieuwe leden verwelkomen.
 
Mocht u iemand weten die nog geen lid is en wel lid wil worden, dan is aanmelding mogelijk op het secretariaat: diekmanes@wijkverenigingdiekmanes.nl 
 
 
Nieuwe bewoners zullen in de komende maand een brief ontvangen waarin zij uitgenodigd worden zich aan te melden als lid van de wijkvereniging.