wijziging in de adresgegevens

Het bijhouden van het ledenbestand is één van de taken van de secretaris van de wijkvereniging. Het is belangrijk dat deze gegevens up to date zijn. 
 
Bij wijzigingen, vooral bij wijzigingen van het e-mail adres zouden wij dit graag zo spoedig mogelijk doorgegeven krijgen. U kunt dit melden aan het secretariaat: diekmanes@wijkverenigingdiekmanes.nl